Tag: vladimir putin

April 28, 2023

Ep. 232: The Week in Review (28.04.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of April 28: Azerbaijan installs checkpoint at the entrance of the Lachin Corridor in flagrant violation of the tripartite statement that ended the 2020 war; Azerbaijani eco-activists, who had been blocking the Corridor for 138 days, have temporarily suspend their protest; France’s Foreign Affairs Minister is in Armenia, says Baku must comply with the ICJ decision on the Lachin Corridor and more.

December 16, 2022

Ep. 215: The Week in Review (16.12.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of December 16: Artsakh continues to remain in a blockade after so-called Azerbaijani “environmental activists” shut down the Lachin Corridor; after international pressure, Azerbaijani authorities restore natural gas supply to Artsakh; Armenia’s parliament adopts bill on creating a Ministry of Internal Affairs and more.

December 9, 2022

Ep. 214: The Week in Review (09.12.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of December 9: A group of Azerbaijanis in civilian clothes block only highway linking Armenia and Artsakh for several hours citing “illegal exploitation of minerals”; Armenia’s Parliament approves the Government’s 2023 budget and adopts number of new laws including the establishment of a Foreign Intelligence Service; airlines registered in Armenia to remain on the EU black list and more.

December 2, 2022

Ep. 213: The Week in Review (02.12.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of December 2: Azerbaijani Armed Forces consistently violated the ceasefire with Armenia and Artsakh over this past week, injuring three Armenian servicemen; France’s parliament unanimously adopts a resolution supporting Armenia and calls for sanctions against Azerbaijan; Russia’s Foreign Affairs Minister Sergey Lavrov states that asking Moscow to reconfirm its offer regarding leaving the status of Nagorno-Karabakh to the future is not in the spirit of the negotiations.

November 25, 2022

Ep. 212: The Week in Review (25.11.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of November 25: The CSTO Summit and Collective Security Council Session takes place in Yerevan; Armenia’s PM Nikol Pashinyan refuses to sign final CSTO document, says text does not include appropriate assessment of the September Azerbaijani attack against Armenia; Azerbaijani Armed Forces continue to violate ceasefire with Armenia and Artsakh on a daily basis and more.

November 4, 2022
Ep. 209: The Week in Review (04.11.22)

Ep. 209: The Week in Review (04.11.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of November 4: The leaders of Armenia, Azerbaijan and Russia meet in Sochi; Armenia’s PM Nikol Pashinyan travels to Tehran; Artsakh’s Parliament holds extraordinary session, states that any attempt to forcibly annex Artsakh to Azerbaijan would be a gross violation of international law and a license to commit another genocide, while a massive rally takes place in Stepanakert’s central square and more.

October 15, 2022
Անվտանգության զեկույց. սեպտեմբեր 2022

Ձայնագիր. Անվտանգության զեկույց. սեպտեմբեր 2022

EVN անվտանգության զեկույցի առաջին թողարկմանը դոկտոր Ներսես Կոպալյանն անդրադառնում և ամբողջացնում է Հայաստանի սեպտեմբերյան անվտանգային իրադրությունը՝ բնորոշելով այն անորոշ, քանի որ Ադրբեջանը զգալիորեն ավելացրել է միջպետական հակամարտության մեխանիզմների կիրառումը` նախաձեռնելով ինչպես լայնամասշտաբ ներխուժումներ, այնպես էլ աստիճանաբար դիմելով հիբրիդային պատերազմի, որի նպատակը հրադադարի ռեժիմի խախտումներն արդարացնելն է:

September 16, 2022

Ձայնագիր. Սահմանից` կենտրոն. Ադրբեջանի ռազմական հարձակումն ամփոփ

Շաբաթասկզբին Ադրբեջանը Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա լայնածավալ հարձակում գործեց, ինչին զուգահեռ Երևանում հերթական անգամ ոտքի կանգնեցին գործող իշխանություններից դժգոհող քաղաքացիները։

February 25, 2022

Ep. 176: The Week in Review (25.02.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of February 25: As Russia launches a full scale war in Ukraine, tensions in the greater region surge; Russia and Azerbaijan sign historic declaration on a strategic alliance; two Azerbaijani MPs cause a scandal in Yerevan during the Euronest Parliamentary Assembly session and Armenia’s government sacks five top military commanders.

November 15, 2020

War Ends, What Follows?

In the wake of the November 10 ceasefire agreement and introduction of Russian peacekeepers to Artsakh, details of its implementation are still being discussed. Meanwhile, opposition party leaders were arrested for allegedly planning Pashinyan’s assassination.

November 7, 2020

Updates From Artsakh: All Eyes On Shushi

Intense battles have been taking place around Shushi. Azerbaijani forces were able to advance closer to the city today. According to the Defense Ministry, Azerbaijan is putting all of its power into capturing the symbolic fortress town.

November 6, 2020

Updates From Artsakh: The Defense of Shushi

Armenia’s Defense Ministry says that, after intense battles, the defense of Shushi has been successful. After heavy bombing the night before, an elderly woman and her two grandchildren were killed. Here is a chronology of official updates.

November 5, 2020

Updates From Artsakh: 40 Days

The Artsakh War has entered its 40th day. More than 1100 Armenian servicemen and 50 civilians have been killed. As Azerbaijani forces attempt to reach Shushi, the President of Artsakh says that everything is being done to ensure the town remains impregnable.

November 4, 2020

Updates from Artsakh: ECHR Anniversary

While today marks the 70th anniversary of the signature of the European Convention on Human Rights, civilian settlements in Artsakh continue to be targeted by Azerbaijani forces resulting in civilian casualties and damage to vital civilian infrastructure.

November 3, 2020

Updates From Artsakh: Azerbaijani Smokescreen Fails

Stepanakert and Shushi came under shelling again this evening; Azerbaijani forces have started using banned incendiary cluster munitions; Lavrov says external players must use their powers to prevent mercenaries being sent to the Nagorno-Karabakh region. A chronology of official updates.

November 2, 2020

Updates From Artsakh: Forests Burning

Forests in almost all the regions of Artsakh are burning because of incendiary munitions; Azerbaijani forces attempt a large-scale offensive in the northwestern direction of the front line; Artsakh’s Deputy Minister of Defense is killed in battle. Here is a chronology of official updates.

October 31, 2020

Updates From Artsakh: A New Low

Despite international calls, mediation efforts and urgent appeals to cease fire, the war in Artsakh continues unabated. There is evidence that Azerbaijani forces used phosphorus munitions signaling a new low in the hostilities. Here is a chronology of official updates.

October 28, 2020
Updates From Artsakh: Maternity Hospital Bombed

Updates From Artsakh: Maternity Hospital Bombed

Stepanakert, the capital of Artsakh and the town of Shushi came under intensive shelling today by Azerbaijani forces. A maternity hospital in Stepanakert and other civilian infrastructure were heavily damaged resulting in casualties. Here is a chronology of official updates.

October 27, 2020
Updates From Artsakh: Thirty Days of War

Updates From Artsakh: Thirty Days of War

A month has passed since Azerbaijani Armed Forces launched a large-scale attack on Artsakh. To date, over 1000 Armenian servicemen have been killed, countless wounded while civilian settlements continue to be bombarded. Here is a chronology of official updates.

October 26, 2020
Updates From Artsakh: Ceasefire Collapses, Again

Updates From Artsakh: Ceasefire Collapses, Again

The U.S.-brokered humanitarian ceasefire that was to come into force at 8 a.m. local time on October 26 has not held. As battles continued, Artsrun Hovhannisyan admitted that Azerbaijani forces are at the gates of Armenia’s Syunik region, but said the situation is not dire. Here is a chronology of official updates.

October 24, 2020
Updates From Artsakh: Civilians at Risk

Updates From Artsakh: Civilians at Risk

While Azerbaijani forces continue to target peaceful settlements, Artsakh’s Ombudsman said civilians in Artsakh are at high risk as Azerbaijani subversive units move into civilian settlements and pull back. There are a number of civilians missing. Here is a chronology of official updates.

October 23, 2020

Updates From Artsakh: A Battle of Survival

As Armenian and Azerbaijani forces continue to pummel one another, battle lines across Artsakh are being drawn, erased and redrawn. Diplomacy, at least for the time being, has broken down and the future remains uncertain. Here is a chronology of official updates.

October 22, 2020

Updates From Artsakh: COVID Becomes New Front Line Battle

As intense military operations continue in Artsakh, the number of COVID-19 cases in Armenia has skyrocketed. Healthcare officials warn that with the number of wounded soldiers requiring medical care, if people don’t start following the anti-epidemic guidelines, the healthcare system could collapse.

October 21, 2020

Updates From Artsakh: Breakdown of Diplomacy?

Armenian PM Nikol Pashinyan said hope for a diplomatic solution is not viable at this stage as Azerbaijan is refusing to compromise. In fact, he said that Baku will not agree to anything less than the capitulation of Karabakh. Here is a chronology of official updates.

October 20, 2020

Updates From Artsakh: Shifting Contact Lines

As the death toll mounts for both sides in the war, contact lines are constantly shifting as pitched battles are taking place, primarily in the south of Artsakh; some legislators in France and the U.S. are calling for the recognition of the Republic of Artsakh. Here is a chronology of official updates.

October 18, 2020
Updates From Artsakh: A Broken Truce

Updates From Artsakh: A Broken Truce

A second attempt at a cessation of fire for humanitarian purposes failed after Azerbaijani forces began firing using artillery and small arms several minutes after the truce was supposed to come into effect. Here is a chronology of official updates.

October 16, 2020
Updates From Artsakh: 20th Day

Updates From Artsakh: 20th Day

As the number of casualties, both military and civilian, increases intense battles continue in Artsakh. The war, now in its 20th day, continues to rage. Here is a chronology of official updates.

October 13, 2020

Updates From Artsakh: The Battle for Peace

As one of the most intense battles since the start of the war took place today, Artsakh’s President called for the participation of every Armenian to ensure future generations live in peace, while Armenia’s Foreign Affairs Minister met with the OSCE Minsk Group Co-Chairs. Here is a chronology of official updates.

October 12, 2020
Updates From Artsakh: An Existential Threat

Updates From Artsakh: An Existential Threat

As the Foreign Affairs Ministers of Armenia and Russia met in Moscow to discuss the situation in the Nagorno-Karabakh conflict zone, intense battles continued in the southern direction of the frontline. Here is a chronology of official updates.