Tag: west

September 14, 2023
Examining the Context: Azerbaijan’s Madman Strategy and the Normalization of Coercion

Examining the Context: Azerbaijan’s Madman Strategy and the Normalization of Coercion

EVN Report's Editor-in-Chief Maria Titizian speaks with Dr. Nerses Kopalyan, author of the monthly series "EVN Security Report" who explains the madman theory, a strategy in coercive bargaining, where the perceived extremism of an actor is leveraged to achieve one-sided outcomes. In this context, Kopalyan explains how Azerbaijani President Ilham Aliyev’s bargaining posture operates off of the logic that if his terms are not met, he reserves the right to wage war, thus anchoring the threat of destruction to force acquiescence from Armenia and the international community.

September 26, 2022

Ձայնագիր. Սեփական շահերին և ուժերին ապավինմանը, ինքնավստահությանն ու համախմբմանն այլընտրանք չունենք

Զոհրաբ Մնացականյանի՝ կայուն և ոչ միակողմ խաղաղության ձեռքբերման ճանապարհին հանդիպող մարտահրավերներն ու Հայաստանի անելիքները մատնանշող հոդվածի ՁայնաԳիրը։