Harut Tumaghyan

Հարութ Թումաղյան

Հարութ Թումաղյանը ճարտարապետ և նկարազարդող է, ով երկար տարիներ աշխատել է մանկական գրքերի համար կոնցեպտներ մշակելու վրա: 2002 թվականից Թումաղյանը մշակում և զարգացնում է մանկական ինտերակտիվ խաղեր և համագործակցել է մի շարք միջազգային ընկերությունների հետ մանկական խաղեր ստեղծելու գործում: Որպես նկարազարդող՝ Թումաղյանը համագործակցել է հայկական, չեխական, գերմանական, ուկրաինական և ռուսական հրատարակությունների հետ: Թումաղյանը նաև մշակել է հայաստանյան և միջազգային շատ կազմակերպությունների ծրագրերի կոնցեպտը և տեսողական լեզուն: