Lusine Saghumyan

Lusine Saghumyan

Lusine Saghumyan is a human rights specialist with master’s degrees from European Studies at Yerevan State University and Social and Political Sciences from Tbilisi State University. Her fields of specialization include gender, social inclusion and child protection. She has conducted extensive research in women’s and LGBT issues. Currently she provides consultancy to international and local organizations.

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամատարության հեռանկարները Հայաստանում

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամատարության հեռանկարները Հայաստանում

Երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքն ամրագրված է հայաստանյան և միջազգային իրավական փաստաթղթերով։ ՀՀ կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում երեխաների ընտանիքահենք խնամքի ինստիտուտը կայացնելու ուղղությամբ։Այս վերլուծության նպատակն է ուսումնասիրել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամատարության կազմակերպման հնարավորությունները և առաջարկներ ներկայացնել Հայաստանում այս ինստիտուտը զարգացնելու համար։