Podcast

Hovhannes Kuloghlyan: Tinkering With Ideas and Imagining the Future

Hovhannes Kuloghlyan: Tinkering With Ideas and Imagining the Future

Hovhannes Kuloghlyan, the co-founder and CEO of Groksmith, a software design and development company, joins us to discuss opportunities in AI product development and how no-code platforms are disrupting SaaS businesses. Hovhannes shared his thoughts on what the pillars of a strong start-up idea are, and why focusing on building more specialized, niche solutions may become the norm in the coming years. We also spoke about the energy sector and opportunities for entrepreneurs to enter the market with AI solutions. Lastly, Hovhannes shared his thoughts on the importance of science fiction in helping imagine the future.

Ep. 287: The Week in Review (07.06.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of June 7: Seven people are injured following an explosion at a gas station in Armenia; repair and relief efforts continue in the regions of Lori and Tavush following devastating floods; Azerbaijani President Ilham Aliyev continues to insist that Armenia amend its Constitution.

Arevik Hambardzumyan: No Code Platform for Manufacturing

Arevik Hambardzumyan, co-founder and CTO of TACTUN, joins us to discuss their product; a hardware controller and no code software platform which helps automate manufacturing processes. Arevik also shared her thoughts on the challenges involved with importing electronic parts to Armenia, and the need for legislative reforms around procurement.

Ep. 286: The Week in Review (24.05.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of May 24: Armenian and Azerbaijani border guard troops deployed to the newly delimited section of the border; Moscow recalls its ambassador to Armenia; Archbishop Bagrat Galstanyan to lead protest rally in Yerevan over the weekend and more.

Babken DerGrigorian: Harnessing Geospatial Data

Babken DerGrigorian: Harnessing Geospatial Data

Babken DerGrigorian, co-founder and CEO of Kartes Analytica, joins us to discuss the role geospatial data plays in national defense applications. Babken breaks down the data that is collected through satellites, and how it needs to be processed to provide insights for better decision making. We also spoke about the current regulatory environment around space tech in the country, and how Kartes became the first private company to receive a space license in the country.

Ep. 285: The Week in Review (17.05.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of May 17: Protests led by Archbishop Bagrat Galstanyan continue in Yerevan; border commissions of Armenia and Azerbaijan sign a protocol on demarcated sections of the border; Armenia’s anti-corruption court is reviewing discrepancies in the 2022 financial reports of the ruling Civil Contract party and more.

Ձայնագիր․ Արմատական և ձգձգվող քայլեր՝ շարունակական բարեփոխումների հույսով

Դատաիրավական բարեփոխումների շարունակականությունն ապահովելու նպատակով իրականացվող գործողությունների ընթացքին, դատավորների որակավորման ստուգման նոր կարգի վտանգների, դատավորների բարեվարքության ստուգման խնդիրներին է անդրադառնում Աստղիկ Կարապետյանը։

Emmanuel Ghandilyan: Bioinks and the Future of Medicine

Emmanuel Ghandilyan: Bioinks and the Future of Medicine

Emmanuel Ghandilyan, co-founder and CEO of Foldink, joins us to discuss the world of bioprinting and how bioinks, the source material used to 3D print biological materials, will fuel innovation in regenerative medicine, cell cultured foods, and personalized medicine. Emmanuel shared with us his company’s approach to producing bioinks, and the promise the technology holds for the future of medicine and other advancements in biological sciences.

Ep. 284: The Week in Review (10.05.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of May 10: Archbishop Bagrat Galstanyan, Primate of the Diocese of Tavush leads a large protest against territorial concessions to Azerbaijan, demands resignation of the Prime Minister; Armenia’s Prime Minister Pashinyan meets with Russian President Putin in Moscow; Russian border guards and troops deployed to the Armenia-Azerbaijan border following the 2020 Artsakh War will be withdrawn.

Luiza Avetisyan: Why Employers Need to Care About Their Brand

Luiza Avetisyan: Why Employers Need to Care About Their Brand

Luiza Avetisyan, the co-founder of Staff.am and Hirebee, joins us to discuss her journey as a serial entrepreneur in the HR tech space. Luiza spoke about the impact Staff.am has had on raising employer brand awareness in Armenia’s labor market, and how Hirebee is helping companies recruit global teams more effectively. We also spoke about trends in Armenia’s labor market, such as the influx of Russian tech workers and companies to Armenia. Lastly, Luiza shared with us her most recent initiative, FemPower, which has a mission of empowering one million women globally to pursue their careers and start businesses.

Ep. 283: The Week in Review (03.05.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of May 3: The demarcation of the Armenia-Azerbaijan border continues amidst protests; Hungary is blocking European Peace Facility support to Armenia; according to Reporters Without Borders, Armenia has the most press freedom in the region and more.

Ep. 282: The Week in Review (26.04.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of April 26: As Armenia and Azerbaijan start the demarcation of the northern part of the state border, protests erupt in Tavush region and Yerevan; Ruben Vardanyan stops hunger strike he started on April 5 in a Baku prison; a convoy of Russian peacekeepers enter Armenia via the Lachin corridor to dismantle their Goris and Sisian outposts before departing and more.

Seda Papoyan: Breaking Barriers for Girls in Tech

Seda Papoyan, founder of FemInno, a female innovation conference and platform, joins us to discuss her efforts in advocating for greater engagement from women in STEM fields. Seda shared the fundamental barriers girls face in entering STEM fields in Armenia. We also spoke about how FemInno has grown into an international initiative, with events taking place in San Francisco and Sydney, in addition to Armenia.

ՁայնաՊատում. Աղոթքը, I-XXI դարեր

Ի՞նչ խորք կարող է ունենալ աղոթքը հավատացյալի համար, վերին բարձրագույն արդար զորության հետ կապի միջոցներից մեկին է նվիրված Վահրամ Մարտիրոսյանի «Ինչո՞ւ քրիստոնեություն» շարքի վերջին ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 281: The Week in Review (19.04.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of April 19: Russian peacekeepers begin withdrawing from Nagorno-Karabakh/Artsakh; border commissions of Armenia and Azerbaijan reach preliminary agreement on the demarcation of the northern part of the state border; France recalls its ambassador to Azerbaijan and more.

Hrant Davtyan: LLMs for Data Analytics and Document Understanding

Hrant Davtyan, founder and CEO of Metric and Pinsight, joins us to discuss how his company is building open source LLMs that are able to conduct analytics and extract insights from documents. Pinsight’s product, Anania, allows users to speak directly with their data – asking questions such as how much revenue the company generated last month, or when was the last time a certain customer placed an order. Hrant also shared with us the journey of finding a product that can gain market traction in the era of generative AI, and his thoughts on what ideas are worth pursuing in the AI space.

ՁայնաՊատում. XV-XVIII դարեր, ամեն բան իր ժամանա՞կն ունի

XV-XVII դարերում միաժամանակ մինչև 4-5 օծված հայ կաթողիկոս կարող էր պաշտոնավարել, իսկ Շահ Աբասը XVII դարի սկզբին քիչ մնաց Մայր տաճարը Էջմիածնից քար առ քար Սպահան տեղափոխեր՝ վախենալով, որ այն ազդեցության գործիք դառնա օսմանյան սուլթանի ձեռքին, երբ նա Արևելյան Հայաստանը գրավի։ Այս ժամանակահատվածին է անդրադառնում Վահրամ Մարտիրոսյանի ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 280: The Week in Review (12.04.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of April 12: Amid increasing aggressive rhetoric from Azerbaijan and several ceasefire violations, an Azerbaijani serviceman is wounded following a border incident; a delegation of the EU Political and Security Committee holds meetings in Yerevan; Armenia and Georgia agree to finalize border delimitation and more.

ՁայնաՊատում. Աստծո շունչը՝ հայերեն տպագրություն

Հայերեն գրքերը տպագրվում էին Վենետիկում, Փարիզում, Մարսելում, բայց Հռոմի պապն էր, որ կարող էր հայ գրքին «օրինականություն» շնորհել կամ արգելքներ հարուցել քրիստոնյա Եվրոպայում… Որտե՞ղ և ի՞նչ պայմաններում ստեղծվեց հայերեն առաջին Աստվածաշունչը, ի՞նչ փորձությունների միջով անցան դրա հեղինակները, անդրադառնում Վահրամ Մարտիրոսյանի ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում:

Ep. 279: The Week in Review (05.04.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of April 5: A much anticipated trilateral meeting kicked off in Brussels between the EU, the U.S. and Armenia; in response, Azerbaijan ramped up its rhetoric accusing the West of exclusionary and inflammatory steps; a former Artsakh official is arrested on espionage charges while being escorted to Armenia from Artsakh by the ICRC and more.

Lilit Margaryan: A Science Week to Popularize Science in Armenia

Lilit Margaryan, the operations manager of Gituzh, joins us to discuss what the initiative has managed to achieve over the last three years. We also dive into the concept of national research and innovation systems, and discuss the prioritization of strategic scientific directions. Lastly, Lilit shares with us their upcoming initiative called Science Week, a week-long series of events that aims to promote science in Armenia.

ՁայնաՊատում. XI-XIV դարեր, պապից պակաս կաթոլիկ

Ի՞նչու տասնյակ հազարավոր ֆրանսիացիներ, գերմանացիներ, իտալացիներ, նորմաններ ոտքի ելան և ուր ուղևորվեցին, ի՞նչ ընդհանրություններ ունեին հայերն ու խաչակիրները և ինչ արդյունք տվեց նրանց համագործակցությունը, անդրադառնում է Վահրամ Մարտիրոսյանի ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 278: The Week in Review (29.03.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of March 29: A group of armed men storm a police station in Yerevan; Armenia bans two Russian TV programs hosted by Kremlin propagandist Vladimir Salavyov; Armenia’s Prime Minister says that there is only one government in Armenia, in response to the last President of Artsakh’s announcement that the Artsakh government is operating in exile in Armenia and more.

ՁայնաՊատում. X-XI դարեր, հազար ու մեկ եկեղեցու ժամանակը

Անիում, որ ուներ «հազար ու մի եկեղեցիների» քաղաքի հռչակ, X-XI դարերում միայն շուրջ չորս տասնյակ եկեղեցի ու մատուռ են կառուցվել։ Ճիշտ է, դրանց թվում էին փառահեղ տաճարներ, որոնց կառուցումը մեծ ծախսեր է պահանջել: Անիի վերելքի ու անկման ժամանակաշրջանին, ինչպես նաև V-XI դարերի եկեղեցու դեմ ընդվզումներին է անդրադառնում Վահրամ Մարտիրոսյանի ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 277: The Week in Review (22.03.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of March 22: Discussions about the handover of four abandoned villages to Azerbaijan continued; Armenians from Artsakh hold a rally in Yerevan’s Freedom Square demanding more aid from the Armenian government and international security guarantees for their return; Armenia’s national carrier, FlyArna’s license is suspended for six months and more.

Vahe Nigoghosian: Developing Armenia’s Mechanical Engineering Chops

Vahe Nigoghosian, the founder of EngineerX, joins us to discuss their efforts in building a mechanical engineering ecosystem in Armenia. Vahe shared their recent achievement of becoming an official partner of engineering software provider SolidWorks in Armenia, and the importance of building up a talent pool with expertise in using the system. We also spoke about Vahe’s experience doing business in Armenia, and what it would take to attract a Fortune 500 engineering firm to open an office in the country․

ՁայնաՊատում. VII-IX դարեր, քրիստոնեությունը՝ նոր կրոնի ռազմարշավների հանդիման

Եթե Հայոց պատմության մեջ եղել են պահեր, երբ եկեղեցին պետություն էր պետության մեջ, ապա ավելի երկար են ձգվել շրջանները, երբ այն եղել է պետություն առանց պետության, այս ժամանակաշրջաններին է անդրադառնում Վահրամ Մարտիրոսյանի ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 276: The Week in Review (15.03.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of March 15: According to a new poll, 40% of respondents in Armenia view Russia as a political threat; Yerevan City Council to raise transportation fares starting September; India launches strategic air cargo flights for exports to Armenia and more.

ՁայնաՊատում. V դար, նահանջ դեպի վիրտուալ հայրենիք

Քրիստոնեությունն առաջինն ընդունած Հայաստանում եկեղեցական ծեսերն անցկացվում էին ուրիշ լեզուներով՝ շատ հաճախ անհասանելի լինելով հավատացյալներին։ Այս խնդրին ու դրա լուծման ուղուն է անդրադառնում Վահրամ Մարտիրոսյանի ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 275: The Week in Review (08.03.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of March 8: Armenia asked Russia to withdraw its border guards from Yerevan’s Zvartnots International airport; Armenia repatriates the Azerbaijani serviceman, who crossed the border in Syunik last week as a show of goodwill; the unfinished uppers section of the Cascade complex has been returned to the Yerevan Municipality by the Cafesjian Museum Foundation.

ՁայնաՊատում. «Հավա՞տ, թե՞ պետություն» աղետալի հակադրությունը

Շուրջ տասնվեց դար առաջ տեղի ունեցած Ավարայրի ճակատամարտի մասին քննարկումներ են ծավալվում մինչև այսօր։ Այդ ժամանակաշրջանի ընդհանրական պարունակին է անդրադառնում Վահրամ Մարտիրոսյանի ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 274: The Week in Review (01.03.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of March 1: Foreign Ministers of Armenia and Azerbaijan meet in Berlin; PM Pashinyan says Armenia may consider freezing its membership in the Russian-led Collective Security Treaty Organization; armed Azerbaijani soldier crosses into Armenian territory and is apprehended.

Martin Mirakyan: Delivering Hands-on Computer Science Education

Martin Mirakyan, founder and CEO of Profound Academy, joins us to discuss how their educational platform helps institutions deliver personalized computer science education for their students. Martin explains how Profound Academy utilizes an interactive approach to education, including their use of AI to provide personalized help to students when they’re struggling to understand difficult concepts or complete challenging assignments.

ՁայնաՊատում. Պետական կրոն և սպանված հայրապետեր

IV դարի Հայաստանում որոշ պահերի այնքան սրվեցին պետության ու եկեղեցու միջև հակասությունները, որ այդ ժամանակահատվածում Հայաստանում սպանվեց երեք քահանայապետ, իսկ չորրորդի մահվան հանգամանքները կասկածելի են։ Այս շրջանին է անդրադառնում Վահրամ Մարտիրոսյանի ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 273: The Week in Review (23.02.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of February 23: France’s Defense Minister Sebastien Lecornu is in Armenia, marking the first time a French defense minister has made an official visit; the remains of French-Armenian Resistance fighters Missak and Melinee Manouchian are inducted as French national heroes in the Pantheon in Paris; the EUMA marks one year anniversary in Armenia and more.

ՁայնաՊատում. Սրի և խաչի միասնությունը՝ Քրիստոնյա Հայաստան

Թագի ժառանգորդ Տրդատի ու Հայոց եկեղեցու ապագա հիմնադիր Գրիգորի թշնամանքի ակունքների, Հռիփսիմյանց կույսերի՝ Վաղարշապատում հայտնվելու, նրանց տանջանքների ու քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունելու շրջանին է անդրադառնում Վահրամ Մարտիրոսյանի ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 272: The Week in Review (16.02.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of February 16: Four Armenian border guards are killed following an Azerbaijani attack; a major shuffle of the top military brass takes place after this latest incident; Armenia’s Economy Minister is sacked and charged with abuse of power and more.

Հայկական կինոն՝ ալևորությունից դեպի նոր երիտասարդություն

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… Նախորդ տարի իր 100 ամյակը բոլորած հայկական կինոն փորձում էր տոնել պատկառելի այս նշանակետը, միաժամանակ ցուցաբերելով երիտասարդանալու, հիմնովին վերափոխվելու և նորովի կայանալու ձգտումներ։ Ինչպե՞ս իմաստավորվեց և ի՞նչ արդյունքներ տվեց հայ կինոյի հոբելյանը Հայաստանում և արտասահմանում։ Որո՞նք էին տեղական կինոարտադրության կարևորագույն ձեռքբերումները 2023-ին և ի՞նչ են դրանք հուշում ազգային կինոյի զարգացման ու ձևավորման ուղիների մասին մոտ ապագայում։ Հայկական կինոյին առնչվող այս և այլ խրթին հարցերը քննարկում ենք պրոդյուսեր և կինո ծրագրավորող Մելիք Կարապետյանի հետ։

Karine Martirosyan: Building Virtual Fitting Rooms

Karine Martirosyan, the founder and CEO of Wearify, joins us to discuss her start-up’s vision for helping online consumers try on clothes virtually before buying them. Karine shares how Wearify builds 3D avatars of their users so that they can see how clothes look on them while shopping online, just as they would in a real store. We also spoke about the role that 3D avatars will take on in the coming years as digital environments become increasingly used for a variety of use cases. Lastly, Karine shared her thoughts on how to decentralize tech in Armenia and promote greater activity outside of Yerevan.

ՁայնաՊատում. Աստված սեր է, բոլորը հավասար են Նրա առաջ

Ինչպե՞ս էին մեր թվարկության առաջին դարերում Հայաստանում ընտրում, թե ինչ կրոնի հետևել, ինչպե՞ս քրիստոնյա թագուհին հեռացավ Եդեսիայից ու իր զարդերի գնով փրկեց Երուսաղեմի բնակիչների կյանքը, ովքե՞ր էին Ոսկյաններն ու ի՞նչ ազգային ծագում ունեին առաջին քրիստոնեական սրբերը՝ բացահայտում է Վահրամ Մարտիրոսյանի ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 271: The Week in Review (09.02.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of February 9: European Council President Charles Michel and Russian President Vladimir Putin enthusiastically congratulate Ilham Aliyev on his landslide victory; Armenia’s president travels to Hungary for an official visit; Prime Minister Nikol Pashinyan once again speaks about the need to change Armenia’s Constitution to remove the reference to the declaration of independence and more.

Ձայնագիր․ «Մասնակից ընել իմ յոյսերուս»․ Զապել Եսայանի անտիպ նամակը

Զապել Եսայանի ներհայեցողության և ինքնաճանաչման խորքը, հուզականությունն ու լայնախոհությունը բացահայտող, մինչ օրս նամականիներից դուրս մնացած նամակին վերաբերող անդրադարձի ՁայնաԳիրը՝ հեղինակի ընթերցմամբ։

Examining the Context: Why the Aliyev Regime Prefers Warfare

Examining the Context: Why the Aliyev Regime Prefers Warfare

For the January 2024 EVN Security Report, Dr. Nerses Kopalyan introduced a rationalist explanation of war to address the causal mechanisms shaping Aliyev’s incentives for being conflict-prone. He speaks with EVN Report's Editor-in-Chief Maria Titizian about how rationalist models of war are applied to account for the decision-making and policy preferences of the Aliyev regime and why peace for the Azerbaijani president is deemed an “irrational” preference.

ՁայնաՊատում. Ինչո՞ւ քրիստոնեություն

Քրիստոնեական և հեթանոսական դիցարանների տարբերություններին, քրիստոնեության ընդունման նախադրյալներին ու սահմանած նոր վարքականոնին և արժեհամակարգին, դրա տարածողներին անդրադարձող հոդվածի ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 270: The Week in Review (02.02.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of February 2: Deputy Minister of Economy and six others arrested on corruption charges; Armenia’s National Airline Carrier FlyArna announces that it is suspending flights; constitutional changes look to be on the horizon and more.

Mikayel Khachatryan: AI-Generated Stock Content

Mikayel Khachatryan: AI-Generated Stock Content

Mikayel Khachatryan, the cofounder and CEO of Wirestock joins us to discuss their company’s increased focus on generative AI for stock content. Mikayel shared the trends he has seen in generated images becoming more common in stock marketplaces, and the products Wirestock is building to enable creators to make money in the age of generative AI. Lastly, he spoke about the capabilities of image and video generation models, and what he expects to see in the coming years.

ՁայնաՊատում. Խենթություն հայկական ձևով՝ Սասնա ծռեր

Արդյո՞ք ժողովուրդն այժմ համապատասխանում է իր էպոսին։ Բնորո՞շ է, դիցուք, «Սասնա ծռերի» հերոսների վարքն այսօրվա հայությանը, բացահայտում է Վահրամ Մարտիրոսյանի ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 269: The Week in Review (26.01.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of January 26: The Parliamentary Assembly of the Council of Europe suspends Azerbaijan’s membership; Armenia’s Foreign Minister says that Armenia-Azerbaijan negotiations are backsliding; Armenia will hand over eight new landmine maps to Azerbaijan as a sign of goodwill and more.

ՁայնաՊատում. Պատմության արձանագրումը

Շատերը կասկածում են հեռավոր դարերի պատմության հավաստիությանը՝ ելնելով այն հանգամանքից, որ ներկայում ամեն օր բախվում են կեղծ լրատվության։ Թե ինչպե՞ս և ովքե՞ր էին գրում պատմությունը, ի՞նչ դժվարությունների ու քննադատությունների էին բախվում, անդրադառնում է Վահրամ Մարտիրոսյանի ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 268: The Week in Review (19.01.24)

Ep. 268: The Week in Review (19.01.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of January 19: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov blames Armenia for lack of progress in peace talks; French Senate adopts resolution condemning Azerbaijan’s military offensive in Artsakh, deploring any further attempt at aggression and violation of the territorial integrity of Armenia; third non-combat death in one week registered in the country and more.

Tigran Nazaryan: AI-Built Websites

Tigran Nazaryan: AI-Built Websites

Tigran Nazaryan, co-founder of 10Web, joins us to discuss how their platform allows users to build websites using AI. Tigran shared with us the founding story of the company, and how their product’s popularity has grown over the last few years. Lastly, Tigran spoke about how AI-built websites will evolve as the capabilities of large AI models continue to develop.

Ep. 267: The Week in Review (12.01.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of January 12: Azerbaijani President Ilham Aliyev threatens to keep Armenia in an “eternal deadlock”; Greece’s Foreign Affairs Minister visits Armenia; two non-combat deaths were reported in one day and more.

Samson Avetian: Democratizing Start-up Investing in Armenia

Samson Avetian, the founder and CEO of Eqwefy, joins us to speak about how the platform they’re building is helping enable non-traditional investors to invest in Armenian start-ups. Samson also shared his thoughts on the importance of educating society on personal finance, and encouraging more investing throughout society.

ՁայնաՊատում. Տիգրան Մեծ, Հռադամիզդ, Տրդատ I

Հայ պատմական ամենահայտնի գործիչների ու նրանց նվիրված օպերաների մասին է պատմում Վահրամ Մարտիրոսյանի ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 266: The Year in Review (29.12.23)

In this last podcast for the year, EVN Report’s Maria Titizian and Roubina Margossian speak about the events of 2023: the blockade of Artsakh, followed by Azerbaijan’s attack on September 19, the total ethnic cleansing of the indigenous Armenian population of Artsakh, Armenia’s efforts to diversity its security and foreign policy, Yerevan elections and more.

ՁայնաՊատում. Արտաշես Մեծի խաղաղության օազիսը

Ինչպե՞ս Կարթագենի առաջնորդ Հաննիբալը հայտնվեց Հայաստանում ու ինչպիսի դեր ունեցավ Հայաստանի հետագա զարգացման վրա, ի՞նչ պայմաններում գահ բարձրացավ Արտաշես Մեծն ու հեղափոխական ինչ բարեշրջումներ կատարեց, անդրադառնում է Վահրամ Մարտիրոսյանի ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 265: The Week in Review (22.12.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of December 22: Armenia’s National Commission on Television and Radio temporarily suspends broadcast of the Russian Sputnik Armenia news agency; 26 fishermen are arrested after attacking officers in Lake Sevan; for the first-time ever, an Armenian film has been short-listed for the Oscars and more.

Sona Veziryan: Recapping 2023 in Tech in Armenia

Sona Veziryan, Director of the Business Angel Network of Armenia (BANA), joins us to provide a review of the progress and developments in Armenia’s tech ecosystem throughout 2023. Sona offered insights into the variety of companies she encounters as an investor, and the kinds of companies she aspires to see more of in Armenia in the future. She also shared with us her thoughts on the state of the investment landscape both in Armenia, as well as globally, and what she expects in 2024. Lastly, Sona shared her thoughts on how to popularize angel investing in Armenia.

ՁայնաՊատում. «Մի վարդ քաղեց այտից». Արա Գեղեցիկ, Շամիրամ… Նինոս

ՁայնաՊատում. «Մի վարդ քաղեց այտից». Արա Գեղեցիկ, Շամիրամ… Նինոս

Ասորեստանի աշխարհակալ թագուհի Շամիրամի՝ հայոց Արա արքային տիրանալու մասին առասպելի վերլուծությունն է Վահրամ Մարտիրոսյանի նոր ՁայնաՊատումի առանցքում, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 264: The Week in Review (15.12.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of December 15: 32 Armenian POWs return to Armenia from Azerbaijani captivity; Armenia’s Foreign Minister receives an exclusive invitation to participate in EU Foreign Affairs Council gathering in Brussels; the EUMA expands its mission in Armenia bringing the total number of staff from 138 to 209.

New Canadian Embassy Signals Commitment to Support Armenia

New Canadian Embassy Signals Commitment to Support Armenia

More than three decades after Armenia's independence, Canada finally opened its embassy in Yerevan. Canada's first resident Ambassador Andrew Turner, a career diplomat, speaks to EVN Report's Maria Titizian about the journey to establish an embassy and Canada's strong commitment to support Armenia's democracy and security.

Arman Atoyan: Augmenting Reality

Arman Atoyan, founder and CEO of ARLOOPA, joins us to discuss all things augmented and virtual reality. We discussed how his company enables anyone to build augmented reality (AR) experiences and content using the ARLOOPA platform. Arman also shared with us the history of AR, how it’s developed over the last decade, and what capabilities can be expected in upcoming releases from the major players in AR.

ՁայնաՊատում. Վառվռուն աչքերով և հպարտ բնավորությամբ Հայկը

Ո՞րն էր Հայկ նահապետի «հաջողության գաղտնիքը», ինչպե՞ս է դա արտահայտվում ու ինչպիսի՞ն պետք է լիներ ժամանակի հեռահար զենքը՝ նետուաղեղը, բացահայտում է ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակ Վահրամ Մարտիրոսյանն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 263: The Week in Review (08.12.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of December 8: Armenia and Azerbaijan announce an exchange of prisoners — 32 Armenian POWs for two Azerbaijani servicemen; an Armenian soldier is killed by an Azerbaijani sniper in Armenia’s Vayots Dzor region; EU Ambassador to Armenia announces that the EU is considering providing non-lethal military aid to Armenia as part of the European Peace Facility.

Adam Bittlingmayer: Machine Translation

Adam Bittlingmayer, co-founder and CEO of ModelFront, discusses how machine translation has evolved and improved over the last 15 years. Adam explained how his company aids human translators by identifying sections of machine-translated text in need of human review, enabling them to concentrate on specific areas rather than the whole text. Finally, we delved into the ongoing debates within the AI community regarding the acceleration versus deceleration of AI development, and explored Adam’s perspectives on the future direction of the AI ecosystem.

ՁայնաՊատում. Ու՞մ և ինչու՞ է Խորենացին իրականում կոչել Տիգրան Մեծ

Թե ինչո՞վ է պայմանավորված Մովսես Խորենացու ակնածանքը «իր» Տիգրան Մեծի նկատմամբ, բացահայտում է ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակ Վահրամ Մարտիրոսյանն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 262: The Week in Review (01.12.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of December 1: Armenian and Azerbaijani border delimitation commissions meet at the state border; following the September 19 Azerbaijani attack on Artsakh, 16 people are in Azerbaijani custody, including eight Artsakh state officials; trucks loaded with Armenian-made products are stranded for days at the Lars border before being turned back; Russia says the products did not pass quality inspection and more.

Anna Shahinyan: AI for Medical Imaging

Anna Shahinyan: AI for Medical Imaging

Anna Shahinyan, co-founder and CEO of Fivebrane, leads a platform designed to streamline the development of AI models in healthcare. Fivebrane provides tools that enable data scientists and healthcare professionals to collaborate while working with the data critical to developing their models. It also provides analytical tools to evaluate the quality of their data. Anna shared with us how AI is used in medical imaging and healthcare today, and the potential it has to help doctors drive better treatment outcomes.

Պեղումներ ՁայնաՊատում. Միայնակ Ազատարարը` Հովսեփ Էմին

Հովսեփ Էմինը հետագա սերունդներին թողեց ազատարար հերոսի իր աննկուն կերպարը, որն ազգային ինքնություն է կերտում և քաղաքակրթության լույսին ուղղում հայրենակիցների հայացքը։ Էմինի ազատագրական ուղուն անդրադարձող ՁայնաՊատումում Վահրամ Մարտիրոսյանն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 261: The Week in Review (24.11.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of November 24: During a live press conference, Armenia’s PM Nikol Pashinyan says that since Russia never delivered arms Armenia paid for, an option to resolve the issue could be reduction of Armenia’s debt to Russia; Germany commits 84.6 million euros of aid to Armenia as assistance for the forcibly displaced population of Artsakh; Armenia submits its sixth proposal of the peace treaty to the Azerbaijani side.

Լուսանկարներ ցավի ու զորեղացման արանքում. ՄԻԱՎ-ով ապրող կանայք

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… Ինչպե՞ս ցույց տալ ուրիշի ցավը։ Ինչպե՞ս խոսել նրա մասին, ինչը լռեցվում է։ Ինչպե՞ս ներկայացնել ՄԻԱՎ-ով ապրող հայ կանանց։ Այս և այլ հրատապ խնդիրների մասին է լուսանկարիչ Նազիկ Արմենակյանի գալիք «Կարմիր, սև, սպիտակ» ցուցահանդեսը, որը մեր հերթական թողարկման գլխավոր թեման է։

Christian Posse: AI for the Trades

Christian Posse, the Vice President of Data and AI at ServiceTitan, joins us to discuss his long career in the world of data science, and how data practices inform decisions and influence product development at the world’s largest companies. We also spoke about how start-ups should best utilize the generative AI technologies that have been released over the last few years, and how ServiceTitan has been building them into their products.

Պեղումներ ՁայնաՊատում. Լորդ Բայրոնը լողում է Մխիթարյան միաբանություն, հայերենի դասի

Թե ինչու և ինչպես էր Մխիթար Սեբաստացին արժանացել իր անունով դար ունենալու տիտղոսին՝ բացահայտում է Վահրամ Մարտիրոսյանի ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 260: The Week in Review (17.11.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of November 17: The U.S. Senate adopts Armenia Protection Act of 2023 that could repeal Section 907; the first ever UK-Armenia Strategic Dialogue takes place in London; the EU to expand their monitoring mission in Armenia while Yerevan decides to double its defense expenditures.

Մասնավոր հավաքորդի այլընտրանքային արվեստի պատմությունը

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… Աշխարհի գրեթե բոլոր մեծ թանգարանները հիմնված են մասնավոր անձանց կազմված հավաքածուների վրա, իսկ մասնավոր հավաքչության մշակույթը գոյություն է ունեցել մինչև առաջին հանրային թանգարանների կազմավորումը։ Հայաստանում արվեստի ու մշակութային ժառանգության հավաքաչությունը նույնպես ունի իր երկար պատմությունը, սակայն այն մնում է տակավին չուսումնասիրված ու չգնահատված։ Այս առումով հատկապես նշանակալի է Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնի կազմակերպած «Երևանյան կոլեկցիոներների ընտրությունը» ցուցահանդեսային շարքը, որն արդեն 5-րդ անգամ հանրությանը բացահայտում է առավել յուրօրինակ ու նշանակալի մասնավոր հավաքածուները Հայաստանում։ Այս նախագծի ու ընդհանրապես մասնավոր հավաքորդների մշակութային ազդեցության մասին ենք զրուցում Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնի ցուցահանդեսային բաժնի ղեկավար, համադրող Արմեն Եսայանցի հետ։

Պեղումներ ՁայնաՊատում. Երևանի 1724 թվականի ինքնապաշտպանությունը

Պեղումներ ՁայնաՊատում. Երևանի 1724 թվականի ինքնապաշտպանությունը

1724 թվականին օսմանյան բանակի դեմ երևանցիների մի քանի ամսվա դիմադրությանն է անդրադառնում Վահրամ Մարտիրոսյանի նոր ՁայնաՊատումը, որտեղ հեղինակն առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում, քան հոդվածում։

Ep. 259: The Week in Review (10.11.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of November 10: This week marks the third anniversary of the end of the 2020 Artsakh War; Azerbaijan holds a military parade in ethnically cleansed Stepanakert; Vagif Khachatryan, a resident of Artsakh who was arrested by Azerbaijan, is sentenced to 15 years in prison and more.

Mushegh Gevorgyan: Defensible Businesses Using AI

Mushegh Gevorgyan: Defensible Businesses Using AI

Mushegh Gevorgyan, the co-founder and CEO of Dowork.ai and Rumors Monitoring, discusses his entrepreneurial journey and the work he and his teams are doing at his two companies. Mushegh began by sharing his path with Rumors Monitoring, a platform that provides insights into how companies are perceived across the media sphere and his most recent venture, Dowork.ai, an AI agent for customer service applications. Mushegh also spoke about pivoting ideas and building defensible businesses on top of LLM layers such as GPT.

Պեղումներ ՁայնաՊատում. Ջղային ջուղայեցիներ

Պեղումներ ՁայնաՊատում. Ջղային ջուղայեցիներ

Թե ինչպես Արաքսի ափի մի կիրճում սեղմված Ջուղայի բնակիչները դարձան համաշխարհային առևտրապետության մասն ու ինչպես էին վաստակել այլոց վստահությունը, Վահրամ Մարտիրոսյանի նոր ՁայնաՊատումի առանցքում է, որտեղ փոքր-ինչ շեղվելով հոդվածից, առավել մանրամասն է ներկայացնում իրավիճակն ու ավելի շատ փակագծեր բացում։

Ep. 258: The Week in Review (03.11.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of November 3: Armenia’s Foreign Minister says 200 sq/km of Armenian territory is under Azerbaijani control; Germany’s Foreign Affairs Minister is in Armenia; Armenia’s National Security Service reveals terrorist plot, five people are in custody and more.

Ep. 257: The Week in Review (27.10.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of October 27, 2023: Armenia and France sign a military cooperation agreement; a regional 3+3 format meeting takes place in Iran; Canada becomes the last G7 country to open an embassy in Armenia, the first in the South Caucasus.

Healthcare and Forced Displacement

Healthcare and Forced Displacement

Armenia’s Minister of Health Anahit Avanesyan speaks about the challenges of addressing the healthcare needs of the forcibly displaced population of Artsakh following Azerbaijan’s large-scale attack and the ensuing mass exodus. Aside from mobilizing to provide emergency first-aid, the Ministry is making preparations for the long-term needs of the displaced.

Frontline Kitchen

Frontline Kitchen

Shant Petrossian, a four-time Emmy award winning producer traveled to Armenia after more than 100,000 Armenians from Artsakh were forcibly displaced from their ancestral homeland by Azerbaijan. For the past month, Shant has been working with the AGBU and the World Central Kitchen, an organization launched by chef José Andrés that provides fresh meals in response to humanitarian, climate and community crises around the world.

Gevorg Poghosyan: Building a Global Expert Community

Gevorg Poghosyan, the founder and CEO of reArmenia, joins us to discuss how their platform has facilitated collaboration between Armenians globally over the last two years. Through reArmenia, projects can raise funds or find collaborators who can serve as advisors for projects. Gevorg spoke about reArmenia’s curated “Expert Community'', a group of professionals worldwide who are matched with projects on reArmenia that they can contribute their expertise to. Lastly, Gevorg shared what he has learned throughout his career about what the tech industry can actually contribute to Armenia’s development.

Պեղումներ ՁայնաՊատում. Հակոբ Մեղապարտի հետ՝ դեպի Վենետիկ

Հակոբ Մեղապարտը, նրա գործունեությունն ու կենսական անհրաժեշտություն գրքերի տպագրման ուղին է գրող, թարգմանիչ Վահրամ Մարտիրոսյանի «Պեղումներ. Հայոց ծանոթ և անծանոթ պատմությունից» շարքի երկրորդ անդրադարձի առանցքում։

Ep. 256: The Week in Review (20.10.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of October 20, 2023: This week marked the one-month anniversary of Azerbaijan’s large-scale attack on Artsakh which led to the ethnic cleansing of the entire population; Armenia’s Human Rights Defender says there are signs of torture and mutilation on bodies of victims of Azerbaijan’s attack, including those of women and children; in a speech at the European Parliament, Armenia’s PM underscores Russia’s failure to act as a security partner for Armenia and to protect Artsakh’s population.

Adrine Naslyan: Enabling Remote Rehabilitation Through VR

Adrine Naslyan, the General Manager of QaylTech, joins us to discuss how her company enables remote rehabilitation using virtual reality. QaylTech’s devices, such as MetaGait, allow people with disabilities to imitate gait (a person’s manner of walking) while being immersed in a virtual environment using VR headsets. Adrine shared how QaylTech’s idea emerged after the April 2016 war, and how their products have helped wounded soldiers, and other people with disabilities in continuing their rehabilitation process.

Պեղումներ ՁայնաՊատում. «Ալքիմիկոսը»՝ Մկրտիչ Նաղաշ

Մկրտիչ Նաղաշը, նրա ժամանակաշրջանն ու իրադարձություններն են գրող, թարգմանիչ Վահրամ Մարտիրոսյանի «Պեղումներ. Հայոց ծանոթ և անծանոթ պատմությունից» շարքի առաջին անդրադարձի առանցքում, որի ձայնային տարբերակում հեղինակը բացում է փակագծեր և առավել ընդգրկուն ներկայացնում պատումը։

Ep. 255: The Week in Review (13.10.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of October 13, 2023: PACE adopts resolution on the human rights and humanitarian situation of Artsakh Armenians and the international obligations of Azerbaijan; a Baku court holds preliminary hearing in the trial of 68-year-old Vagif Khachatryan who was kidnapped by Azerbaijani border guards during a medical evacuation by the ICRC, Armenia’s Foreign Ministry calls it a sham trial; Yerevan has a new mayor and more.

Irina Ghazaryan: Facilitating Medical Appointments and Building for the Armenian Market

Irina Ghazaryan: Facilitating Medical Appointments and Building for the Armenian Market

Irina Ghazaryan, Co-founder and CEO of Doctor Yan, joined us to talk about how her startup simplifies the process of scheduling and managing appointments for doctors and patients in Armenia. Ghazaryan also spoke about Doctor Yan's additional initiatives, such as educating the public about specific treatment protocols and offering guidance on the recommended frequency of medical check-ups. Lastly, we discussed creating venture-backed startups for the Armenian market, and the potential for expanding these products to international markets in the future.

This Is Genocide

California Superior Court Judge Gassia Apkarian, an advisor to the Center for Truth and Justice (CFTJ), says that the forced deportation of the Armenians of Artsakh (Nagorno-Karabakh) by Azerbaijan constitutes genocide. The CFTJ, created in the aftermath of the 2020 Artsakh War, oversees the collection of firsthand testimonial evidence from survivors of war through in-depth, recorded interviews to be a living memorial to crimes against humanity, for study, education and legal action.

Ep. 254: The Week in Review (06.10.23)

Ep. 254: The Week in Review (06.10.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of October 6, 2023: Over 100,000 forcibly displaced Armenians from Artsakh are in Armenia; Azerbaijan, insisting on Ankara’s participation, backs out of the Granada talks; Armenia and France sign an agreement on the provision of military equipment; Armenia ratifies the Rome Statute, angering the Kremlin and more.

This Must Be Our Last Catastrophe

Former Member of the National Assembly of Turkey, Garo Paylan is in Armenia to meet with the forcibly displaced Armenians of Artsakh (Nagorno-Karabakh) who were ethnically cleansed from their ancestral homeland following a 9-month blockade and a large-scale military attack on September 19 by Azerbaijan. Paylan speaks about the need for unity as the Republic of Armenia is now facing an existential threat by both Azerbaijan and Turkey.

Sargis Karapetyan: The Tech Community’s Role in Armenia’s Future

Sargis Karapetyan, the interim CEO of the Union of Advanced Technology Enterprises (UATE), joins us to discuss the tech community’s role in building a prosperous and secure future for Armenia. Karapetyan explained his vision for UATE and the role it needs to play in talent building, fostering connections in the industry and advocating for a regulatory framework under which companies in Armenia can solve hard tech problems. We also spoke about Digitec 2023’s reboot, and its emphasis on building for the local market. Lastly, Karapetyan spoke about the innovation center that UATE launched in Ijevan earlier this year, and plans for building similar innovation centers across the country.

Humanity in Times of Darkness

Communications Manager and Spokesperson for the International Committee of the Red Cross (ICRC), Zara Amatuni, speaks to EVN Report about the work of the ICRC following the mass exodus of the indigenous Armenian population of Artsakh (Nagorno-Karabakh) after Azerbaijan's large-scale attack, the challenges facing the forcibly displaced who are now in Armenia and the fate of the missing.

Helping the Forcibly Displaced Journalists of Artsakh

Vladimir de Gmeline, a crisis director with Reporters Without Borders, is in Armenia to assess the needs of the displaced journalists from Artsakh after Azerbaijan’s large-scale attack that led to the ethnic cleansing of the entire Armenian population of Nagorno-Karabakh. Reporters Without Borders is a global organization defending the right of every human being to have access to free and reliable information.

Ep. 253: The Week in Review (29.09.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of September 29, 2023: Artsakh’s President signs a decree to dissolve all state institutions and organizations by January 1, 2024 and notes the “Republic of Nagorno-Karabakh (Artsakh) ceases to exist”; in the first ethnic cleansing of the 21st century, over 90,000 Armenians from Artsakh have already crossed into Armenia; Armenia set to ratify the Rome Statute and more.

Ep. 252: The Week in Review (22.09.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of September 22, 2023: Twenty-four hours after Azerbaijan launched a large-scale assault against Artsakh, a ceasefire agreement was reached stipulating the disarmament of Artsakh’s Defense Army; first round of negotiations between Stepanakert and Baku take place in Yevlakh; ongoing protests in Yerevan demanding the resignation of the Prime Minister; residents of Yerevan went to the polls to elect a new mayor and more.

Artsakh Under Attack (September 21, 2023)

The situation in Artsakh remains extremely critical and fluid, made even more complicated by the disruption in communication lines and electricity; despite a ceasefire that came into effect on September 20 at 1 p.m., this morning reports started coming in from Stepanakert from locals that gunshots and artillery fire; thousands remain stranded at the Stepanakert Airport and await in uncertainty; representatives of the authorities of Nagorno-Karabakh and Azerbaijan meet in the Azerbaijani city of Yevlakh and more…

Artsakh Under Attack (September 20, 2023)

The situation in Artsakh remains extremely critical and fluid, made even more complicated by the disruption in communication lines and electricity. Despite a ceasefire that came into effect on September 20 at 1 p.m., this morning, reports by locals started coming in from Stepanakert about gunshots and artillery fire in the city. Thousands remain stranded at the Stepanakert Airport and wait in uncertainty as representatives of the authorities of Nagorno-Karabakh and Azerbaijan met in the Azerbaijani city of Yevlakh.

Artsakh Under Attack (September 19, 2023)

In blatant violation of the November 9, 2020 ceasefire statement, and in a concerted effort to collapse the peace process, Azerbaijan initiated a mass-scale offensive against Nagorno-Karabakh. Initiating attacks throughout the line of contact, Azerbaijani forces shelled civilian centers in Stepanakert, Martakert, and various regions of Nagorno-Karabakh.

Ep. 251: The Week in Review (15.09.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of September 15, 2023: Tensions in the region continue to dominate headlines, including the growing rift between Russia and Armenia; a Russian Red Cross truck carrying humanitarian aid crosses into Artsakh through the Aghdam road; the U.S. Senate Foreign Relations Committee hosts a hearing on the situation in Artsakh and more.

Examining the Context: Azerbaijan’s Madman Strategy and the Normalization of Coercion

Examining the Context: Azerbaijan’s Madman Strategy and the Normalization of Coercion

EVN Report's Editor-in-Chief Maria Titizian speaks with Dr. Nerses Kopalyan, author of the monthly series "EVN Security Report" who explains the madman theory, a strategy in coercive bargaining, where the perceived extremism of an actor is leveraged to achieve one-sided outcomes. In this context, Kopalyan explains how Azerbaijani President Ilham Aliyev’s bargaining posture operates off of the logic that if his terms are not met, he reserves the right to wage war, thus anchoring the threat of destruction to force acquiescence from Armenia and the international community.

Avetik Grigoryan & Masis Kumrigyan: Building Satellites in Armenia

Avetik Grigoryan, the CEO and Co-Founder of Bazoomq Space Research Laboratory, and Masis Kumrigyan, the Technical Director of Space Programs at the Center for Scientific Innovation and Education (CSIE), join us to discuss the upcoming launch of Hayasat-1. Developed in a partnership between Bazoomq and CSIE, Hayasat-1 is a CubeSat. Grigoryan and Kumrigyan explain what CubeSats are, their uses, and the current trends in satellite technologies. We also talk about the development process of Hayasat-1 and its potential implications for the future of Armenia's space industry. Finally, we discuss the importance of popularizing science and space in Armenia and explore why this is significant.

Ep. 250: The Week in Review (08.09.23)

Ep. 250: The Week in Review (08.09.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of September 8, 2023: Heavy Azerbaijani military buildup around Nagorno-Karabakh and Armenia as fears of a new war mount; three students arbitrarily detained by Azerbaijani forces at the Hakari bridge are released; amid escalating tensions, US-Armenia joint military exercise to take place in Armenia next week and more.

Mariam Torosyan: Building a Virtual Safe Space for Women

Mariam Torosyan, the CEO and founder of Safe YOU, joined us to discuss her platform's mission to empower women by providing tools to report cases of sexual and domestic violence, seek help, and to create a virtual safe space for women. We delved into the progress Safe YOU has made since its inception three years ago, including the thoughtful consideration of various cultural factors that guide their implementation strategies. Lastly, Mariam shared her insights on the current state of women in the tech industry in Armenia, highlighting the efforts and challenges in ensuring that women not only have access to opportunities but are also encouraged to establish companies and assume leadership roles.

Ep. 249: The Week in Review (01.09.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of September 1, 2023: Three Armenian soldiers killed and another two wounded as Azerbaijan intensifies attacks on Armenia-proper; Artsakh’s President Arayik Harutyunyan resigns as the catastrophic siege of Artsakh continues; Anne Hidalgo, the mayor of Paris leads a convoy of French humanitarian aid to the Lachin Corridor, which is stopped by Azerbaijan.

Ep. 248: The Week in Review (25.08.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of August 25, 2023: Baku refuses to repatriate the body of a young woman to Artsakh who was killed in a car crash in Armenia; an Armenian serviceman is shot dead by Azerbaijan on Armenian territory; Azerbaijani president snubs Belgium’s Foreign Affairs Minister for her “pro-Armenian stance”; Yerevan City Election Campaign kicks off and more.

Քաղաքացիական գիտակցություն կամ ակտիվիզմը՝ որպես Երևանի պաշտպան

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… 2000-ականների սկզբից ի վեր, Երևանի անվերջ պաշարված ճարտարապետական ժառանգությունն ու հանրային ենթակառուցվածքներն առիթ հանդիսացան ինքնաբուխ, ապա կազմակերպված քաղաքացիական շարժումների ու գործողությունների առաջացմանը։ Դրանց քաղաքական նշանակությունն ու ներազդեցությունն ակնբախ դարձավ 2018 թվականի հեղափոխության արդյունքում։ 2020-ի Արցախյան պատերազմից հետո, սակայն, քաղաքացիական շարժումների ներուժն ու թափը թվում է գրեթե սպառված։ Այնուամենայնիվ, Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին ընդառաջ և գերիշխող կուսակցական համակարգի պարունակում առավել քան կարևոր է թվում քաղաքացիական ուժերի վերակտիվացումը և մասնակցությունը թե՛ քաղաքային ժառանգության ու միջավայրի պահպանման, թե՛ քաղաքական օրակարգը ձևակերպելու գործընթացներում։ Դրա հնարավորությունների և առկա վիճակի հիմնախնդիրների մասին զրուցում ենք Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամ Իզաբելա Սարգսյանի հետ։

Ep. 247: The Week in Review (18.08.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of August 18, 2023: The UN Security Council convenes emergency meeting to discuss the humanitarian crisis in Artsakh where the first case of death by starvation was recorded; Azerbaijan cuts Internet supply to the population of Artsakh for several hours; eleven people are killed in a tragic car crash on the Yerevan-Gyumri highway and more.

Փոխակերպելով անցյալը. Հնագիտությունը որպես աշխարհի հետ խոսելու լեզու

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… Վերջին տարիներին Հայաստանում մարդասիրական հետազոտությունների ոլորտում հնագիտությունն առանձնանում է գիտական ամսագրերում մեծաթիվ հրապարակումներով և միջազգային գործընկերների հետ իրականացրած համատեղ նախագծերով: Հայաստանի պատմության թանգարանի փոխտնօրեն, հնագետ Նժդեհ Երանյանի հետ զրուցել ենք այն նախադրյալների մասին, որոնք նպաստում են գիտության այս ճյուղում գրանցած հաջողություններին՝ անդրադառնալով նաև առկա բազմաթիվ խնդիրների՝ հնարավայրերում պեղումներին հաջորդող պահպանման թերի գործընթացից մինչև քաղաքային ավելի նոր շերտերում իրականացվող պեղումների բացակայություն:

Narek Aslikyan: Armenia’s Talent Infrastructure

In this episode, Narek Aslikyan, co-founder and CEO of Armenian Code Academy, provides insight into the Armenian tech industry's talent infrastructure. He explains how the Academy prepares individuals for employment in both technical and non-technical roles. We also discussed what is required to create employment opportunities outside Yerevan, and the strategies to encourage various stakeholders to expand into different regions of Armenia.

Ep. 246: The Week in Review (11.08.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of August 11, 2023: Luis Moreno Ocampo, the founding prosecutor of the International Criminal Court releases report, says blockade of the Lachin Corridor should be considered a genocide; international media coverage of the siege of Artsakh begins ramping up; Artsakh faces potential critical water shortages as mortality rates spike because of a lack of medicine and medical services and more.

Gevorg Karapetyan: The Last Mile of AI Product Deployment

Gevorg Karapetyan, the co-founder and CTO of Zero, joins us to discuss the development of generative AI solutions for augmenting knowledge workers. We explore the company’s platform, Hercules, which delivers generative AI solutions for enterprise customers and the productivity benefits it brings. Gevorg also shared his thoughts on the challenges and opportunities in building sustainable and defensible businesses in the era of foundational AI models, as well as the future of co-pilots for knowledge workers.

Ep. 245: The Week in Review (04.08.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of August 4, 2023: Despite calls from around the world to lift the blockade of Artsakh, Baku continues to strangulate 120,000 people; the abduction and arrest of a 68-year-old resident of Artsakh during a humanitarian transfer raises fears of deepening the already acute crisis in the region; diplomats accredited to Armenia and UN agencies visit Kornidzor where trucks of humanitarian aid continue to be blocked by Baku.

Davit Baghdasaryan: Voice Productivity AI

In this episode, Davit Baghdasaryan, the co-founder and CEO of Krisp, discusses how his start-up has grown to be a leader in the voice productivity AI space. He shares his thoughts on AI product development in the age of large AI models, and what the newest developments are in the field of voice AI. Davit also talked about his journey of founding BigStory VC, an early-stage venture capital fund in Yerevan and Bazoomq, a non-profit space research lab where Davit is an advisor.

Ep. 244: The Week in Review (28.07.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of July 28, 2023: The situation in Artsakh has reached a tipping point as 120,000 people continue to suffer under a total blockade imposed by Baku; almost 400 tons of humanitarian aid dispatched from Yerevan has not been allowed to enter Artsakh; authorities in Artsakh and Armenia continue to raise the alarm that if the blockade is not lifted, people will begin dying.

Ձայնագիր. Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական ճգնաժամը սրում է տարածաշրջանային անկայունությունը

Արցախի ծանր վիճակը հասցեագրելու գործում քաղաքական, բարոյական և իրավական ակնհայտ իրողությունների անտեսման հետևանքները քննող արտաքին գործերի նախկին նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի անդրադարձի ՁայնաԳիրը։

Ep. 243: The Week in Review (21.07.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of July 21, 2023: The situation in Artsakh has become extremely critical, grocery stores are empty, medicine, medical supplies and fuel are on the verge of running out. Armenia’s Foreign Affairs Minister says that Baku’s intention is to create unbearable conditions for living and aims to ethnically cleanse Nagorno-Karabakh; warns that people are on the verge of hunger and starvation.

Suzanna Shamakhyan: Finding Innovative Solutions to Education in Armenia

Suzanna Shamakhyan, Vice President of Strategic Programming at the Foundation for Armenian Science and Technology (FAST), joins us to discuss the organization’s initiatives to improve education and science in Armenia. She breaks down how the current poor state of the country’s education system can be viewed as an opportunity to pilot innovative new solutions. We also discussed FAST’s new Generation AI program, which aims to bring artificial intelligence education to high schools in Armenia.

Ep. 242: The Week in Review (14.07.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of July 14, 2023: Baku bans the ICRC from providing humanitarian aid through the Lachin Corridor, accuses the organization of smuggling illegal goods; a large rally takes place in Stepanakert, Artsakh demanding the unblocking of the Lachin Corridor and an adequate international response; the presidents of Armenia and Azerbaijan are set to meet in Brussels tomorrow.

Examining the Context: Strategic Obstructionism and a Potemkin Hegemon

Examining the Context: Strategic Obstructionism and a Potemkin Hegemon

EVN Report's Editor-in-Chief Maria Titizian speaks with Dr. Nerses Kopalyan, author of the monthly EVN Security Report, about the necessity of scenario and contingency planning to prepare courses of actions and outcomes to address unexpected situations and mitigate significant impact to Armenia due to the ongoing Russia-Ukraine conflict and its effect upon Russia's domestic political order.

Khachatur Virabyan: Scaling Design Systems

In this episode, Khachatur Virabyan, the co-founder and CEO of Stylebit, discusses all things design systems. He breaks down how design systems are built, and how Stylebit helps companies track design system metrics such as adoption. Khacatur also spoke about how modern AI systems enable non-technical people to interact with engineering systems through natural language interfaces. He also shared his entrepreneurial journey and the path to finding a product idea that could gain traction in the marketplace.

Ep. 241: The Week in Review (07.07.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of July 7, 2023: The situation in Artsakh becomes extremely grave as Azerbaijan’s total blockade continues; PM Nikol Pashinyan says a meeting with Azerbaijan’s president will take place in Brussels in the near future; two Armenian serviceman abducted on Armenian territory by Azerbaijani forces are sentenced to 11 years and six months by a court in Sumgait and more.

Կենսարարի շեմերը

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… Սյունիքի Վերիշեն գյուղում անցկացվող «Կենսարար մուտքեր. բնակեցման հյուսվածքները Խնձորեսկից Տեղ ու Վերիշեն» ցուցադրությունը հնի ու նորի համադրության, համայնքի ներառման ու անտեսված միջավայրի վերաիմաստավորման քայլ է: Ամիսներ շարունակ տեղացի գորգագործ կանայք, օգտագործելով հայկական ժամանակակից գորգերի ինը էսքիզ, ստեղծել են նոր գորգեր: Ցուցահանդեսի համադրող Նայիրի Խաչատուրեանի և արվեստագետ Դավիթ Քոչունցի հետ զրուցել ենք արվեստագետի հանրային պատասխանատվության, հայկական ժամանակակից գորգերը միջազգային ասպարեզում ներկայացնելու, արմատներին վերադառնալու և տարածքի վերաիմաստավորման մասին:

Hamlet Azarian

Hamlet Azarian: How to Grow a Start-up

Hamlet Azarian, CEO and founder of Azarian Growth Agency joins us to discuss validating start-up ideas, gaining traction, and scaling companies. Azarian breaks down the data-driven approach the agency takes to growth marketing, and what metrics they track to ensure that start-ups reach their growth goals. We also discussed Azarian Growth Agency’s upcoming initiative called “ Growth Academy” that aims to teach growth marketing in Armenia.

Ep. 240: The Week in Review (30.06.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of June 30, 2023: Four servicemen are killed in an Azerbaijani attack in Artsakh; the foreign ministers of Armenia and Azerbaijan conclude the latest round of talks in Washington; after a total blockade, the ICRC is able to resume the transfer of patients from Artsakh to Armenia for now.

Կինոփառատոնային դիվանագիտություն. «Ոսկե Ծիրանի» անփոխարինելի առաքելությունը ճգնաժամի օրերին

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… 2023 թվականին լրանում է «Ոսկե ծիրան» կինոփառատոնի 20-ամյակը։ Իր «չափահասության» շրջանը մուտք գործող փառատոնը չափազանց բարդ ուղի է անցել վերջին երկու տասնամյակներին` իր հաստատուն տեղը գտնելով միջազգային հեղինակավոր կինոփառատոների շարքում։ Ինչպե՞ս են անդրադարձել վերջին տարիների քաղաքական և անվտանգային զարգացումներն ու մշակութային փոփոխությունները կինոփառատոնի առաքելության և նշանակության վրա։ Ի՞նչ դեր ունի «հեղինակային» կինոն ընդհանրապես Հայաստանի ներքին հասարակական դաշտում: Այս և այլ հարցերի շուրջ (փակագծերը բաց) զրուցել ենք «Ոսկե ծիրան» կինոփառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ավետիսյանի հետ։

Ep. 239: The Week in Review (23.06.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of June 23, 2023: It has been over a week that all humanitarian aid and cargo into Artsakh has been blocked by Baku; PACE Resolution condemns Azerbaijan and expresses surprise that Baku refuses to acknowledge the serious humanitarian and human rights consequences of the blockade; Chair of the European Parliament’s sub-committee on Security and Defense visits Lachin Corridor, calls the blockade illegal and says Baku must ensure the rights and well being of the Armenians of Artsakh.

Mikael Matossian: Clean Tech and Armenia’s Energy Sector

In this episode, Mikael Matossian, principal at Tetra Tech, discusses Armenia’s energy sector and the progress of clean technologies adoption. We examine the current state of Armenia’s energy production and evaluate several initiatives that aim to expand the share of energy derived from renewable sources in the country. Matossian provides insight into the significance of renewable energy adoption in addressing climate change and offers an overview of global trends and advancements in renewable technology.

Ep. 238: The Week in Review (16.06.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of June 16, 2023: Azerbaijani forces cross Hakari Bridge in an attempt to hoist their flag; Baku bans all humanitarian passenger and cargo transport through the Lachin Corridor; two Indian nationals injured following Azerbaijani attack on a metallurgical plant in Armenia’s Ararat region.

Ձայնագիր. Երևանի լքված հուշարձան շենքերի հետքերով, մաս 1. ԱԳՆ

Պատմական և մշակութային արժեք ունեցող ո՞ր շենքերը կարող են սեփականաշնորհվել, ի՞նչ պարտավորություններ ունեն դրանց տերերն ու ի՞նչ վերահսկողություն ունի պետությունը, այս և այլ հարցերը քննող, ինչպես նաև մասնավորեցման պատմությունները ներկայացնող հոդվածաշարի մեկնարկային անդրադարձի ՁայնաԳիրը։

Page 1 of 4 1 2 3 4