Tag: Syunik

June 7, 2024

Ep. 287: The Week in Review (07.06.24)

In EVN Report’s news roundup for the week of June 7: Seven people are injured following an explosion at a gas station in Armenia; repair and relief efforts continue in the regions of Lori and Tavush following devastating floods; Azerbaijani President Ilham Aliyev continues to insist that Armenia amend its Constitution.

May 9, 2023
Old Neighbors, New Realities

Old Neighbors, New Realities

Iran will never accept any Azerbaijani military or political control of southern Armenia. While Tehran is pursuing a policy of strategic patience vis-à-vis Azerbaijan, it does have red lines that, if crossed, would likely produce a swift reaction.

September 16, 2022

Ep. 201: The Week in Review (16.09.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of September 16: This week our editors Maria Titizian and Roubina Margossian present a chronology of events following Azerbaijan’s large-scale attack against the sovereign territory of Armenia that was launched just after midnight on September 13.

September 13, 2022
Name the Aggressor

Name the Aggressor

Following Azerbaijan’s latest attack, this time against Armenia proper, international actors are calling on both sides to de-escalate the situation. Bothsidism in this context is ridiculous, tiresome, and shameful. Not naming the aggressor or who is benefiting from violence is not a neutral act. It is not telling the truth.

March 13, 2022
ՁայնաԳիր. Սյունիքը՝ Աստծո, պետության ու հակառակորդի աչքի տակ

ՁայնաԳիր. Սյունիքը՝ Աստծո, պետության ու հակառակորդի աչքի տակ

«Մարդ և հասարակություն» բաժնում հրապարակված Սոնա Մարտիրոսյանի՝ «Սյունիքը՝ Աստծո, պետության ու հակառակորդի աչքի տակ» հոդվածի ձայնագիրը: Ընթերցում է Գոհար Աբրահամյանը: 2020 թվականի արցախյան պատերազմից հետո փոփոխված իրողությունները դժվար կացության առաջ են կանգնեցրել սահմանակից Սյունիքի մարզի մի շարք համայնքների բնակիչներին: Լրագրող Սոնա Մարտիրոսյանը եղել է պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած բնակավայրերում և կիսվում է նրանց խնդիրներով:

February 5, 2022
Կանայք չորս ժամանոց երկրում

Կանայք չորս ժամանոց երկրում

Երկրում որտեղ մի քանի ժամում կարելի է տարբեր քաղաքներ այցելել, ինչու՞ է կանանց համար դժվար իրենց ծննդավայրից տեղափոխվել և համապատասխան կրթություն ստանալ իրենց միջավայրից և ծնողներից ոչ այդքան հեռու վայրում։ Արևիկ Համբարձումյանի հետ զրուցում ենք երիտասարդների մասնագիտական աճի և մենթորության տված հնարավորությունների մասին։

December 12, 2021
A National Hiking Trail

A National Hiking Trail

The opening of the Armenian section of the Transcaucasian Trail means hikers can now walk the length of Armenia along a specially-constructed footpath that connects the Iranian and Georgian borders, taking in some of Armenia’s most spectacular landscapes and cultural sites on the way.

June 20, 2021
Armenia Votes: Live Updates

Armenia Votes: Live Updates

As Armenian citizens head to the polls to vote in an early parliamentary election today, the country is bracing itself for one of the most unpredictable election outcomes since independence. Live updates from Election Day.