Arman Gharagulyan

Արման Ղարագուլյան

Արման Ղարագուլյանը փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու է, դոցենտ։ Դասավանդում է Երևանի պետական համալսարանում։ Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը հետխորհրդային անցումային հասարակություններում տեղի ունեցող սոցիոմշակութային գործընթացներն են, ժամանակակից քաղաքակրթության արժեքների և կենսաձևի ազդեցությունը մարդկային գոյության հոգևոր չափման վրա, անձնային աճի տեսական և գործնական մոտեցումները։ Մի քանի տասնյակ գիտական աշխատանքների (հոդված, ուսումնական ձեռնարկ, մեթոդական ուղեցույց) հեղինակ է։