Seda Grigoryan

Seda Grigoryan

Seda Grigoryan is a filmmaker from Yerevan. Since 2018, she is the Head of the Creative Europe Desk in Armenia. She worked at CivilNet TV as video director and produced several documentaries. In her experimental short "Memories of the Future" she reflects on her search for answers as an Armenian caught between the struggle of the nation and that of a young soul; the emotional pattern drawn from the repetitive pain connecting history and present day.

Zabel Yesayan: The Hope for Justice Hidden in a Matchbox

Զաբել Եսայան․ արդարության հույսը՝ լուցկու տուփին ի պահ տված

Սեդա Գրիգորյանն ուսումնասիրել է Հայաստանի ազգային արխիվում գտնվող Զաբել Եսայանի դատավարության փաստաթղթերը՝ 1939-ի գնդակահարության դատավճիռը, 1957-ի հետմահու արդարացվումը։ «..․ ես ավելի դժբախտ եմ, քան որևէ հանցագործ կին», դատարանում հայտարարել էր Եսայանը: