Tag: healthcare

June 6, 2023

Hovakim Zakaryan: Drug Discovery With Reinforcement Learning

In this episode, Hovakim Zakaryan, co-founder and CEO of Denovo Sciences, discusses how his company is using reinforcement learning for drug discovery, making the process faster and more efficient. He shares insights on the challenges involved in drug discovery, and how AI tools can help overcome them. Additionally, Hovakim sheds light on Armenia's biotech industry and makes the case for why strategic investments should be made in this area.

May 5, 2023
Դու ես քո գլխի տերը․ միայնակ հիվանդները Հայաստանում

Lone Patients

In Armenia, patients who are alone, with no immediate family or a caregiver often find themselves in difficult circumstances. Unfortunately, it seems that there is not yet a solution to this problem.

July 4, 2022

Ձայնագիր. Հիվանդությունից ձերբազատվելու հրաշքի սպասումը Գերմանիայում. մաս 2

«Մարդ և հասարակություն» բաժնում հրապարակված՝ Անահիտ Հարությունյանի «Հիվանդությունից ձերբազատվելու հրաշքի սպասումը Գերմանիայում. մաս 2» հոդվածի ձայնագիրը։ Ընթերցում է Գոհար Աբրահամյանը։ Բուժման նպատակով մարդիկ հաճախ նախընտրում են մեկնել Գերմանիա՝ հույսով ու մեծ ակնկալիքներով, սակայն որոշ դեպքերում «հեքիաթային երկրում» ապրելու պատկերացումները սխալ են լինում ու մնում են ձեռնունայն։

June 15, 2022

Ձայնագիր. Հիվանդությունից ձերբազատվելու հրաշքի սպասումը Գերմանիայում. մաս 1

«Մարդ և հասարակություն» բաժնում հրապարակված՝ Անահիտ Հարությունյանի հոդվածը «Հիվանդությունից ձերբազատվելու հրաշքի սպասումը Գերմանիայում. մաս 1» հոդվածի ձայնագիրը։ Ընթերցում է Գոհար Աբրահամյանը։ Դյուսելդորֆի փախստական հայցողների կացարանում մարդիկ տարիներ շարունակ ապրում են, բուժվում ու միշտ սպասում՝ կամ լիարժեք բուժմանը, կամ արտաքսմանը։ Հոդվածաշարում հայերը ներկայացնում են, թե ինչպես են հասել Գերմանիա՝ հրաշքի սպասումով։

December 19, 2019
Retraining Healthcare Professionals: Preventing the Institutionalization of Infants with Disabilities in Armenia

Retraining Healthcare Professionals: Preventing the Institutionalization of Infants with Disabilities in Armenia

When parents have a child born with a disability, it is usually healthcare professionals who often apply social pressure on them to reject their baby. This White Paper argues in favor of targeted intervention, that is, retraining medical staff, among other things, about their responsibility to communicate with parents professionally and without bias.

July 9, 2019
Armenian Healthcare: Fissures and Fixes

Armenian Healthcare: Fissures and Fixes

Armenia is slowly inching towards a model of universal healthcare where all citizens will be able to access quality healthcare without falling into financial hardship. While recent developments have definitively set Armenia on that path, much remains to be done to ensure that no one falls through the cracks.