Gayane Vardanyan

Գայանե Վարդանյան

Գայանե Վարդանյանը քաղաքացիական հասարակության ոլորտի փորձագետ է։ Նա Հայաստանում տեղական և միջազգային հասարակական կազմակերպություններում աշխատանքի ավելի քան 15 տարվա փորձառություն ունի։ Հետաքրքվում է երեխաների իրավունքներին, սոցիալական պաշտպանության համակարգի կայացմանը, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների զարգացմանն ու համայնքային և պետական որոշումների կայացման մեջ վերջիններիս դերի բարձրացմանն առնչվող հարցերով։