Tigran Amiryan

Տիգրան Ամիրյան

Տիգրան Ամիրյանը «Մշակութային և սոցիալական նարատիվների լաբորատորիայի» նախագահն ու համահիմնադիրն է։ Նա արդի համաշխարհային գրականության մասնագետ է, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, գրականագետ, սեմիոլոգ, համադրող և ժամանակակից արվեստի հետազոտող։ Հեղինակ է բազմաթիվ գիտական հոդվածների, այդ թվում՝ գրականության պոստմոդեռնիստական ժանրերի ուսումնասիրության, միջդիսցիպլինար, ինչպես նաև արդի համեմատական վերլուծության, գրականության սոցիոլոգիայի և այլ հարակից ոլորտներում։
Նրա հիմնական հետաքրքրությունների շրջանակը ներառում է ժամանակակից մշակույթում անհատի և հավաքական հիշողության պատումայնացումը, արվեստային (գեղարվեստական) ռեպրեզենտացիան, անձնական պատմությունները, ինքնակենսագրական պատումները, մարդկանց կյանքն ու հուշերն իրենց մեջ ամբարած, անհետացման եզրին գտնվող կամ ավիրված ուրբան տարածքների և շրջակա միջավայրի ուսումնասիրությունները։

Remember “Yerevan”

Հիշել «Երևանը»

Երևանն ուներ իր սեփական վեպը, այն ուղղակի մոռացվել էր, հեռացվել էր մեր հիշողությունից։ Ժամանակակից արձակը լուսավորեց մոռացության խավարը և օգնեց մեզ հիշել «Երևանը», գրում է Տիգրան Ամիրյանը։

Meghri: A Fuselage of Memory

Մեղրի։ Հիշողության ֆյուզելյաժ

Անկախության տարիներից ի վեր Հայաստանի համայնքներից քչերն են զգուշությամբ ու սրտի թրթիռով վերաբերվում նրան, ինչ հետազոտողներն անվանում են լոկալ ինքնություն։ Մեղրեցիներին սակայն հաջողվել է ստեղծել այլընտրանքային մի տարածք որտեղ պահպանվում է անցյալը իր թաղերով, մարդկանցով, ապրումներով ու փորձառություններով:

“Return the Tramway to Yerevan:” About Aram Pachyan’s Novel “P/F”

«Վերադարձրե՛ք տրամվայը Երևանին».Արամ Պաչյանի «P/F» վեպի մասին

Լույս է տեսել Արամ Պաչյանի նոր վեպը։ Տեղ-տեղ խիստ մինիմալիստական, տեղ-տեղ հանգավոր ելևէջներով օրագրային կարճլիկ նոթեր հիշեցնող հարյուրհիսուն էջ, որոնց՝ հեղինակի կողմից սահմանված ժանրային պատկանելիությունն այլևս կասկածի տեղիք չի տալիս։Առաջին իսկ էջից ազդարարվում է․ պատմությունը դեռ շարադրանքը չսկսած ավարտվել է, իսկ բուն պատումը հիշողության մասին է։