Համար 10

Հայաստան՝ վայր որը յուրաքանչյուրի համար ունի առանձնակի նշանակություն, ունի նաև ձգողականության ուժ։ Այն բազմամշակութային է ամենաթաքնված ձևերով և դեպի ծով ելք չունեցող երկիր է, որն ունի Այվազովսկի: Անկախ նրանից թե առաջ եք շարժվում վերադառնալով, թե ուղղակի հեռանալով, դուք գտնվում եք նրա ուղեծրում: Այս ամսվա թողարկումը նվիրված է հայրենադարձություն հասկացությանը։

Քաղաքացիության քաղաքականության շուրջ

Քաղաքացիության շնորհման նախապայմանների էական թուլացումը ընդլայնել է նման կարգավիճակ ստանալու հնարավորություն ունեցող հայերի շրջանակը։ Մյուս կողմից նման քաղաքականությունը որոշ առումով արժեզրկման է ենթարկել Հայաստանի քաղաքացու կարգավիճակը՝ սահմանափակելով երկքաղաքացիների քաղաքական պաշտոններ զբաղվեցնելու և քաղաքացիների արտերկրից քվեարկության մասնակցելու հնարավորությունը։

Աքսոր Սիբիր

1946-1949 թվականներին շուրջ 90,000 հայ հայրենադարձվեց Խորհրդային Հայաստան: Նրանցից շատեր ցեղասպանությունն վրապրելուց հետո գրեթե նույն ժամին ապրանքատար գնացքներ էին նստեցնում և ուղարկում դեպի անհայտություն։

Հայրենադարձությունը մեծ է հնչում

Հայաստանը բազմամշակույթ է՝ բառիս ամենալայն իմաստով։ Եվ էական էլ չէ, ինչ ես իրականում որոշել՝ վերադառնալ Հայաստան կամ հեռանալ Հայաստանից, միևնույն է, նրա ուղեծրում ես: