Tag: Խաղաղության Նոբելյան մրցանակ

25 Հուլիսի, 2023
A Peace to Fail All Peace

Խաղաղությունը տապալող խաղաղություն

Ոմանք կարող են մտածել, որ վատ խաղաղության պայմանագիրն ավելի լավ է, քան ոչ մի խաղաղության պայմանագիր: Բայց պատմությունն այլ բան է ցույց տալիս, գրում է Շիլա Փայլանը՝ քննելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի խութերը։